Velkommen til Mulighedernes hospital i Gødstrup


Vores vision
er at vi vil sætte nye standarder for sammenhængende patientforløb og være en bæredygtig arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at bidrage.

Det centrale er vores tilgang til mennesker: Alle har noget at bidrage med, for vi tænker i muligheder og løsninger.

Hos os møder du initiativ og vilje til at bane nye veje for patienterne, fagligheden og det gode arbejdsmiljø.

Vi er ambitiøse i vores patientbehandling og som arbejdsplads, og derfor er vi en stærk og entreprenant stemme i det midt- og vestjyske i tæt samarbejde med lokale aktører.

Om byggeriet

I byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup på i alt 148.000 kvm er der lagt stor vægt på bæredygtighed, højteknologi og patientsikkerhed.
Heraf er de 13.000 kvm til Regionspsykiatrien, og 5.000 kvm er til NIDO Danmark, center for forskning og uddannelse.
Hospitalet rummer 409 patient-enestuer, der giver mulighed for inddragelse og privatliv for patienterne og deres pårørende.