Har du som studerende, elev eller ansat brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med uddannelse?

NIDO | Center for Forskning og Uddannelses stab og HR Uddannelse understøtter kvaliteten af uddannelsesforløbene på hospitalet og kontinuerlig udvikling af uddannelsesmiljøerne. 

Vores support består i at:

  • rådgive i forhold til diverse uddannelsesrelaterede spørgsmål
  • understøtte systematisk kompetence- og talentudvikling samt karriereplanlægning
  • facilitere tværfaglig læring, samarbejde og videndeling
  • understøtte vejlederkompetencer
  • understøtte brug af og udvikling af simulation ved kompetenceudvikling
  • understøtte at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden
  • koordinere uddannelse på Regionshospitalet Gødstrup
  • udarbejde hospitalets uddannelsesstrategi
  • hjælpe med litteratursøgninger m.m. via Fagbiblioteket.

Desuden afholder vi:

NIDO | Center for Forskning og Uddannelses stab og HR Uddannelse er begge en del af Staben på hospitalet og arbejder tæt sammen om uddannelse på hospitalet.

Vi samarbejder med de kliniske vejledere og ledere i klinikken samt uddannelsesinstitutioner og Region Midtjylland.