patientlæring med særkende.jpg

Uddannelse i patientlæring har høj prioritet på patientens hospital:

Vi lægger stor vægt på at udvikle personalets kompetencer med henblik på fortløbende at inddrage patient og eventuelt pårørende i patientens behandling og hospitalsforløb.

Det gør vi for at:

  • understøtte at patienten tilegner sig hensigtsmæssig viden og kompetencer i forhold til egen sygdom og situation.
  • sikre de bedst mulige patientforløb

Pejlemærker for mødet med patient/pårørende

Nøgledokumenter og værktøjer