Fremtiden på Regionshospitalet Gødstrup vil byde på nye uddannelsesfaciliteter:

NIDO Simulation er en tværfaglig simulations- og færdighedstræningsfacilitet, som er med til at styrke sammenhæng mellem forskning, uddannelse, sikker patientbehandling og kvalitetsudvikling.

Simulation som læringsmetode er baseret på at efterligne virkeligheden mest muligt. Ved at anvende fantomer i stedet for patienter kan vi træne kliniske kompetencer, kommunikation og samarbejde uden risiko for patienterne.

Aktiviteter i NIDO Simulation

Faciliteter