videregående uddannelse med særkende_sort.jpg

Regionshospitalet Gødstrup har årligt ca. 700 studerende i formelle, kliniske uddannelsesforløb inden for nedenstående videregående uddannelser, også kaldt professionsbacheloruddannelser.  ​

Se en oversigt over antallet af studerende på hospitalet

Bioanalytiker

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Jordemoder

Klinisk diætist

Radiograf

Sygeplejerske