kompetenceudvikling med særkende.jpg

På Regionshospitalet Gødstrup prioriterer vi efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling.

Efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling omfatter:

  • Hospitalets indsatser med henblik på ansattes systematiske kompetenceudvikling
  • Arbejdspladslæring som introduktionsforløb, sidemands-oplæring, mentorordning, mesterlære, organisatoriske kurser, simulationstræning, e-læringsprogrammer, interne fagkurser
  • Formelle videreuddannelser som akademi-, diplom-, special-, master- og kandidatuddannelse, ph.d.- og doktorgrader
  • Andre eksterne kurser, konferencer og uddannelser

I værktøjskassen finder du råd og inspiration til at arbejde med efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling.

Principper og vilkår for efter- og videreuddannelse