Personaleintroduktion er en vigtigt del af nyansatte medarbejderes første og usikre tid.

Formålet med personaleintroduktionen er

  • at sikre, at den nyansatte føler sig godt tilpas i den første tid

  • at den nyansatte sættes ind i forholdene på arbejdspladsen og oplever en velfungerende første fase af ansættelsen

  • at introduktionen er med til at give en generel information og et relevant og positivt billede af Regionshospitalet Gødstrup, således at den nyansatte går fra introduktionen med indtrykket af, at det er en udviklende og spændende arbejdsplads at være en del af

  • at give medarbejderne mulighed for at møde Hospitalsledelsen

  • at introduktionen giver den nyansatte et overordnet overblik i de gældende rammer for Regionshospitalet Gødstrup: Mission, vision, målsætning og værdier, den organisatoriske struktur og ledelsesfunktionen. Herved gives den nyansatte en fornemmelse af de tværgående strukturer og samarbejdsrelationer

  • at introduktionen på afdelingsniveau giver den nyansatte de værktøjer, der skal til, for at de hurtigst muligt kommer til at fungere og blive værdifulde medarbejdere, der aktivt, sikkert og selvstændigt tager del i afdelingens opgaveløsning.  


Hvad kan du finde her?

På denne side kan du finde information omkring personaleintroduktionen, f.eks. datoer og program for introduktionen.