Regionshospitalet Gødstrup råder over 72 lægeboliger, som er øremærket til yngre læger ansat iht. overenskomsten for underordnede læger (dvs. kliniske assistenter, reserve- og 1. reservelæger).

Disse boliger er i hhv. Holstebro og Herning

Herudover forsøger hospitalet også at stille værelser til rådighed for studerende, der som et led i deres uddannelse er i praktik på hospitalet. Information herom kommer via uddannelsesstederne.