Som en del af Regions Midts behandlingstilbud til voldtægtsofre tilbyder Socialmedicin og Rehabilitering psykologisk behandling til ofre efter voldtægt, forsøg på voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Behandlingen tilbydes til ofre over 12 år og kan forgå både akut, og hvis overgrebet ligger længere tid tilbage. Behandlingsforløbet er gratis og består indledningsvist af en visitationssamtale og dernæst med mulighed for op til 10 samtaler og en pårørendesamtale.

For at blive henvist til en visitationssamtale, skal man bo enten i Herning, Holstebro eller resten af det midt- og vestjyske og kontakte Akutmodtagelsen i Herning telefonisk eller på e-mail. Man behøver ingen lægehenvisning, og overgrebet behøver ikke være politianmeldt.

Kontaktoplysningerne fremgår på: Akutmodtagelsen, Regionshospital Gødstrup

For mere information om Region Midts tilbud til voldtægtsofre se da Aarhus-afdelingens hjemmeside: www.voldtaegt.dk