Hvis du har brug for akut hjælp, kan du her se, hvem du skal kontakte hvornår og i hvilken situation.

rød_streg.png

Hvem skal du kontakte?

Alarm 1-1-2

Ambulanceikon

Ring 1-1-2 ved ulykker og livstruende sygdom.

Skadestue/akutklinik

Skadestueikon

Kontakt egen læge (kl. 08.00-16.00) eller lægevagten (kl. 16.00-08.00). De kan henvise dig til skadestuen.

Lægevagten

Lægeikon

Mellem kl. 16-8 på hverdage samt hele dagen i weekender og på helligdage kan du kontakte lægevagten på tlf. 7011 3131.

rød_streg.png

Find Akutmodtagelse, akutklinikker og lægevagt

Akutmodtagelsen i Gødstrup

Akutklinik i Holstebro

Akutklinik i Lemvig - midlertidigt lukket

Akutklinik i Ringkøbing

Lægevagten i Gødstrup

Lægevagten i Holstebro

Lægevagten i Lemvig

Lægevagten i Ringkøbing

Lægevagten i Tarm