Kunstens betydning på sygehuse er påvist i en række undersøgelser, der viser at elementer som lys, farver, kunst, musik og grønne omgivelser, også sammenfattet i begrebet helende arkitektur, har betydning for patientens behandling, den patientoplevede kvalitet og medarbejdertilfredsheden.

I DNV-Gødstrup har kunsten været tænkt ind i processen helt fra start. Det giver mulighed for at etablere bygningsintegreret kunst og skabe stedsspecifikke kunstværker.

Det er ønsket at bygge et hospital, der sætter nye standarder for det at påvirke patienternes sanser, deres oplevelse af tryghed og deres velvære. Derfor spiller kunsten en stor rolle i DNV-Gødstrup, og det er ambitionen at design, arkitektur, kunst og indbydende omgivelser skal bidrage til patientens velbefindende og helbredelse.

Efter anmodning udpegede Statens Kunstfond i 2014 IN SITU som kunstnerisk rådgiver for DNV-Gødstrup med henblik på blandt andet at udvikle en kunststrategi. Samarbejdet med IN SITU er siden fortsat, idet der i tillæg til kunststrategien er udarbejdet en kunstmanual, der nu anvendes i konkretiseringen af arbejdet med implementeringen af strategien.

Kunstudsmykningen af DNV-Gødstrup bliver en kombination af værker fra den eksisterende samling og en række nye udsmykninger af større og mindre skala. De eksisterende værker ophænges på udvalgte placeringer, mens de nye stedspecifikke udsmykninger forventes integreret på følgende steder i hospitalet: Indgangsparti, foyer, gårdrum, kapel, refleksionsrum og muligvis i afdelingernes fællesområder.

Kunstudsmykningen af den 375 meter lange foyer er valgt, idet der har været afholdt en skitsekonkurrence.

Erik A. Frandsen vandt skitsekonkurrencen, og han arbejder i øjeblikket sammen med hospitalets arkitekter på at integrere sit kunstprojekt i bygningen.