Vi anbefaler, at du benytter sikker mail ved hjælp af Digital Post, når du skriver til os og andre offentlige myndigheder. Det sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til indholdet.

Send sikker mail via Digital Post ved at logge på din sikre postkasse på www.borger.dk med NemID.

Hjælp til Digital Post

Hvis du har brug for hjælp til Digital Post, er du altid velkommen til at kontakte den digitale hotline på tlf. 7020 0000.

Læs mere om Digital Post på www.borger.dk.

Du har også mulighed for at kontakte borgerservice eller et bibliotek i din kommune, hvis du har behov for hjælp til Digital Post.

Mulighed for at give læseadgang

Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende.

Du kan give læseadgang til andre, hvis du for eksempel ikke selv kan tjekke din digitale post, hvis du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se den, eller hvis du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med dine breve fra det offentlige.

Læs om, hvordan du giver læseadgang, på www.borger.dk.

Hvis du er fritaget fra Digital Post

Hvis du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, er du velkommen til at skrive til os ved at sende et almindeligt brev.

Du kan også kontakte den pågældende afdeling eller kontakte hospitalsledelsen direkte, for eksempel på telefon.