Transfusionsrådet

Rådet er nedsat af Blodcenter Midt og gælder for hele Region Midtjylland.

POCT-rådet

Rådet yder rådgivning inden for området om patientnært udstyr.

Medicinrådet 

Rådet skal sikre en effektiv og kvalitetssikret medicinering i Hospitalsenheden Vest samt i overgangene til primær sektor med henblik på at opnå høj patientsikkerhed.

Andre råd

Du kan finde alle råd og mødefora på hospitalets intranet.