Klinisk Mikrobiologi udfører laboratoriediagnostik af infektionssygdomme. Afdelingen rådgiver også sundhedspersonalet om forebyggelse og behandling med antibiotika ud fra fundne prøveresultater.

Afdelingen hører under Aarhus Universitetshospital, men servicerer Regionshospitalet Gødstrup og Hospitalsenhenden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive samt praktiserende læger i det geografiske område, som hospitalerne dækker.

Læs mere om Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside.