Den lindrende behandling har til hensigt at støtte dig og dine pårørende, så I oplever bedst mulig livskvalitet på trods af livstruende sygdom.